fbpx

Mitä korkeampi värähtely on sitä paremmat elämän olosuhteet.

On helppo ajatella että ihmisillä, eläimillä ja kasveilla on oma värähtelynsä, mutta myös jokaisella tavaralla, rakennuksella ja paikalla on oma olotilansa.

Tämä värähtely on mahdollista mitata yliaistillisesti.
Kehon värähtely normaalitilanteessa on 60-80 yksikköä. Jos henkilön jonkin elimen toiminta häiriintyy, löytyy sieltä myös alempi värähtely.

Hyvän kodin värähtely on 90 tai enemmän. Kielteisen ihmisen ajatuksillaan tuottama negatiivinen ajatuskeskittymä (pahasilmä) voi kuitenkin laskea kodin tai työpaikan värähtelyn yhteen.

Jokien ja koskien rannoilla on korkea värähtely. Herkät ihmiset huomaavat tuon hyvän olotilan helposti koskien ja putousten äärellä.

Onneksi henkisin voimin on mahdollista vaikuttaa sekä kodin että ihmisten ja eläinten hyvinvointiin etsimällä ja poistamalla värähtelyä laskevat tekijät, jonka jälkeen nostetaan kohteet rajattomaan paratiisitilaan jolloin sekä bioenergia että värähtely nousevat.

Tutustu kuntoutukseen 💗

Suositut julkaisut