fbpx

Tuntuuko että joskus ei vaan jaksa jotain henkilöä?

Näkymättömältä puolelta tarkasteltuna syynä on usein ns. Eetteriputki.

Negatiivinen tai loppuun palanut henkilö voi tietämättään viedä herkän ihmisen energiaa. Silloin hän on omasta energiavajauksestaan johtuen luonut toisen henkilön eetterikehoon tavallaan putket. Kukaan ei tätä tietoisesti tee, vaan nämä syntyvät tarpeesta, mutta ovat onneksi tuolla näkymättömällä puolella havaittavissa ja siten myös poistettavissa.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että toinen henkilö ’varastaa’ elämänvoimaa parempivoimaiselta, hän tankkautuu toisesta. Tällöin ’varkaan’ energia nousee ja kohteen bioenergiavarasto tyhjenee. Jos tällaisen henkilön kanssa on tekemisissä vain satunnaisesti, hyvävoimaisen energia palautuu normaaliksi aika piankin. Jos tällainen henkilö on lähipiirissä, käy usein niin että pian molemmat ovat loppuunpalaneen tilassa.

Energeettisesti tarkasteltuna siinä kohtaa kun ihminen menee loppuunpalaneen tilaan, hänen luontainen vastaanottovälineistö menee epäkuntoon eikä hän enää tankkaudu luontaista kautta.

Silloin hänen ainoa keino on viedä elämänvoimaa muilta ja hän alkaa monen mielestä tuntua raskaalta seuralta, kuluttavalta.

Onneksi nämä eetteriputket on mahdollista poistaa. Ensin yliaistillisesti tutkitaan montako putkea tutkittavan eetterikehoon on kiinnittyneenä ja sen jälkeen ne poistetaan henkisellä käskyllä. Kun samalla kuntoutetaan tämä energiasyöppö niin silloin myös hän kuntoutuu jolloin tarve bioenergian varastamiseen toisilta poistuu ja hän pystyy vastaanottamaan tätä elämänvoimaa luontaisista lähteistä.

Tämä on hyvä esimerkki siitä miten hyvinvoiva lähipiiri vaikuttaa myös omaan jaksamiseen ja olotilaan. Tällaisessa tilanteessa kenelläkään ei ole tarve viedä toisilta energiaa.

Meillä eetteriputkien tarkastus ja poistaminen sisältyy kaikkiin kuntoutuksiin. Myös niiden määrä raportoidaan palautelomakkeella.

www.elavienmaassa.fi/avuksi

Toivottavasti tämä selvensi hiukan termiä jos siitä on ollut ihmetystä.

Suositut julkaisut